Βάπτιση Παναγίτσα Π.Φάληρο

Βάπτιση Άγιος Νικολάας Καλλιθέας
1 Μαρτίου 2018