Βάπτιση Άγιος Νικολάας Καλλιθέας

Βάπτιση Παναγίτσα Π.Φάληρο
16 Μαρτίου 2018
Γάμος Μεταμόρφωση Σωτήρος Καλλιθέα
28 Φεβρουαρίου 2018